Jdi na obsah Jdi na menu

LEDEN 2018

3. 1. 2018

 

29. leden  Smutná zpráva  V loňském roce jsme si připomněli krásné jubileum nejstarší sazenské občanky - paní Marie Kocíkové, která oslavila 95 let. A teď přichází zpráva nejsmutnější - paní Kocíková zemřela. Ale  odešel člověk, který prožil krásný život a který i v  posledních dnech byl obklopen velikou rodinou. Vzpomeňte všichni, kteří jste měli možnost ji poznat.

01_29_kocikova-marie_parte.jpg

 

 

26. - 27. leden Druhé kolo prezidentských voleb  Stejně jako v celé republice, i v Sazené probíhá druhé kolo voleb prezidenta republiky.

img_7095.jpg

Odpoledne 27. ledna budou známé konečné výsledky a samozřejmě i údaje o tom, jak k tomu přispěla Sazená.

img_7100.jpg

A to vše samozřejmě najdete v naší kronice.

Obrázky z prvního dne voleb najdete ve fotoalbu.

Sazená už dovolila.

Ve druhém kole prezidentských voleb bylo v Sazené:

- 257 oprávněných voličů,

- vydáno 167 obálek, tj. účast 64,98%,

- platných hlasů 166,

- pro M. Zemana   93 hlasy, tj. 56,02 %,

- pro J. Drahoše    73 hlasy, tj. 43,97%.

 

12. - 13. leden volba prezidenta republiky - 1. kolo   V Sazené bylo registrováno celkem 255 voličů, z nichž se k volbám dostavilo 160 a ti odevzdali 159 platných hlasů.

Podobně jako v celé republice i v naší obci se na prvních místech umístili kandidáti Miloš Zeman - 64 hlasy a Jiří Drahoš - 33 hlasy. Oba tito kandidáti postupují do druhého kola voleb, které se koná o dva týdny později.

dsc_0543.jpg

A jako obvykle - další obrázky jsou ve fotogalerii.

              Za poskytnuté fotografie děkuji Markétě W.

 

 

 

 

3. LEDEN   Klement Šilinger, rodák ze Sazené

 

 

 

Historie naší obce mě zajímá už velmi dlouho donedávna jsem byl přesvědčen, že se asi už nic nového a příliš podstatného nemohu dozvědět. Zvláště po tom, co se Sazenou zabýval pan Špecinger, který asi nejlépe věděl co, kde a jak hledat.

 

Ale v týdnu před koncem loňského roku jsem k mému překvapení narazil na skutečnost, kterou jsem ještě nikde nezaznamenal. Objevil se rodák ze Sazené, který zejména v meziválečném období patřil k nejvýznamnějším architektům Československa. Také se o něm někde píše, že to byl slovenský architekt. Na Slovensku sice po většinu svého profesního působení pobýval, ale ve všech pramenech je jako místo jeho narození uváděna Sazená.

 

klement-silinger-architekt_vv.jpg

 

 

 

Jméno Šilinger si vybaví asi jen nejpozornější čtenáři prvního dílu (1915 – 1933) staré sazenské kroniky. V encyklopediích se dočteme, že se Klement Šilinger narodil 15. 11. 1887 v Sazené v rodině stavitele Václava Šilingera. Také se uvádí, že měl tři bratry, z nichž Bohumír byl stavitelem a Václav malířem. A tady je malá záhada. Kde je a proč je vynechán  třetí bratr? V historických pramenech odpověď nenacházíme.

 

Podle zápisu z roku 1915 v již zmíněné sazenské kronice v Sazené v domě č. p. 98 žil „František Šilinger, zkušený, ač nediplomovaný zvěrolékař.“ František žil v letech 1844-1926 a podle časových souvislostí by to mohl (ale nemusel) být bratr Klementova otce.

 

František byl v Sazené zřejmě velice oblíbený. Byl jedním ze zakládajících členů  Spořitelního a záložního spolku v Sazené, ve volbách v roce 1913 před první světovou válkou byl také zvolen členem zastupitelstva obce.

 

Dále se o něm kronika zmiňuje už poměrně málo, a to že „Dne 1. května 1924 prodal p. Fr. Šilinger svůj domek čís. 98. p. Václavu Šindlerovi, a odstěhoval se do Slaného.    Dne 18. ledna 1926 zemřel na Slovensku v Budetíně u Žiliny u svého syna p. Frant. Šilinger, bývalý občan sazenský a zkušený léčitel dobytčích nemocí, ve věku 82 let.“

Ta zmínka o odstěhování na Slovensko je zajímavá, protože tamtéž, i když ne v Budetíně, ale v Bratislavě, v té době působil Šilinger Klement.

 

Vraťme se však ke Klementovi. V encyklopedických pramenech se o něm dozvíme, že v patnácti letech opustil rodiště a odešel studovat do Prahy na Vyšší průmyslovou školu. V letech 1910 až 1914 studoval architekturu u věhlasného architekta té doby profesora Jana Kotěry na pražské Akademii výtvarných umění. Profesor Kotěra ho považoval za mimořádně nadaného studenta, který opouštěl školu jako umělecky úplně kvalifikovaný architekt. Stal se členem spolku českých architektů. Studijní pobyty absolvoval v Paříži, ve Švýcarsku, Itálii a v USA, kde se seznámil s architektem F. L. Wrightem.

Po první světové válce založil si rodinu a stal se architektem ministerstva veřejných prací, kde působil do roku 1925. Pracovní povinnosti ho přivedly do Bratislavy, s níž je spojena téměř celá jeho tvorba. Navrhoval především veřejné budovy. V jedné z publikací, které o něm vyšly, byl označen jako „Mistr městského domu první poloviny 20. století.“

Ale když si chcete prohlédnout podrobněji nejdůležitější stavby, které tento rodák ze Sazené vyprojektoval, podívejte se do Rejstříku moderní architektury Slovenska. Mě osobně nejvíce zaujala a obdiv si zaslouží monumentální a i pro současnou dobu velice moderní stavba Internátu a menzy Lafranconi, což je první budova univerzitní ubytovny, která byla na Slovensku realizována.

 

Domnívám se, že Klement Šilinger právem patří k těm nejvýznamnějším občanům, jejichž jméno je se Sazenou svázáno. Je příkladem toho, že pro další život není rozhodující, kde se kdo narodil, odkud pochází. A my se k  našim slavným rodákům hlásíme nikoliv proto, abychom se jimi chlubili, ale proto, že si vážíme jejich příkladu pro ostatní, proto jsou pro nás inspirací.

*********************************************************

Jakmile se něco jeví jako jasné a uzavřené, hned se objeví komplikace, nebo aspoň nějaká novinka.

Je tomu tak i v tomto případě. Hned, jak jsem dopsal a publikoval informace o našem rodákovi, dostal jsem fotografii náhrobku ze hřbitova - údajně z Veltrus. Podle encyklopedie byli Klementovi bratři Bohumír stavitelem a Václav malířem. A tady - stavitelem je naopak  Václav (narozen 1881 - což by příslušností k Františkovi coby bratrovi odpovídalo). Posuďte sami, jak to vlastně asi bylo.

19378_veltrusy-2.jpg

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Matúš Dulla - Chýbajúci brat Klementa Šilingera

15. 1. 2019 10:45

Dobrý deň, píšem práve životopis architekta Klementa Šilingera do knižky o českých atrchitektoch na Slovensku a tiež sa pokúšam odhaliť najasnosti okolo jeho bratov a predkov. Začínam mať dojem, že tá zmienka o štyroch synoch staviteľa Václava Šilingera (1850-1939) môže byť nedorozumenie a že boli len traja: Bohumír (1878-1957), Václav (1881-1915) a Klement (1887-1951). Ich matkou bola pani Marie Šilingerová, rodená Heligeová (resp. Heligová, 1850-1913). Ale inde (napr. v diplomovej práci U. Luptíkovej o K.Š) zasa nachádzam meno Oldřich Šilinger, ktorý mal byť tám štvrtým. František Š. ktorého v texte spomínate skutočne mohol byť bratom Vácalav Š. staršieho. Keď budme mať čas, skúsim sa spýtať v Považskom múzeu, ktoré sídli práve v ŽIline-Budatíne, či náhodou o ňom niečo nevedia.
S pozdravom
prof. Matúš Dulla, FA ČVUT Praha a FA STU Bratislava
(spoluzakladal som ten regiser-rejstřík, ktorý spomínate...)