Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oprava mostu ohrožena (+ interview)

6. 4. 2017

Pokud bych měl vybrat tu nejvýznamnější zajímavost v Sazené, byl by to bez všech pochyb most. Tato monumentální stavba je svým slohem i historií ve vesnickém prostředí zcela neobvyklým objektem.

Nejprve něco málo z historie:

- ke stavbě mostu nejsou dochovány žádné písemné podklady, ale z historických souvislostí i stavebního slohu vyplývá, že byla realizována někde na přelomu 16. a 17. století,

- jejím investorem byla nejspíš šlechtická rodina Gryspeků z Gryspachu, které v té době vystavěla zámky v Nelahozevsi a v Sazené,

- a protože k tomu potřebovala kvalitní komunikaci mezi oběma sídly, bylo třeba pro povozy řešit přechod přes Bakovský potok, kde do té doby existoval pouze brod,

- na most navazovala i cesta, která vedla přes Hradskou až do Nelahozevsi a jejíž část zlikvidovala až pískovna, ve které se nyní nachází MERO,

- sochařská výzdoba pochází z dílny slavného barokního sochaře Františka Ignáce Platzera a byla na most doplněna v 18. století, kdy Sazenou vlastnil  klášter premonstrátek v Doksanech,

- od té doby most bez problémů sloužil svému účelu a vydržel i ohromný nárůst dopravy ve 20. století,

- čas od času nepozorný vozka, řidič, či vandal nějakou sochu poškodil nebo i zničil a tak se do současnosti zachovaly pouze dvě,

-  až v roce 2013 z iniciativy sazenských občanů vznikla petice za záchranu této výjimečné památky,

- u vlastníka mostu, kterým je Středočeský kraj, petice nevzbudila zpočátku velký ohlas, ale s postupem času zvítězil realistický přístup a vztah k historii, takže akce získala finanční krytí i všechny potřebné kroky ke stavební realizaci.

 

A nyní rekapitulaci dalších událostí až do současnosti, jak ji připravila starostka obce Blanka Šedivá:

 - most je ve vlastnictví Středočeského kraje, zastoupeného ve věci rekonstrukce  Krajskou správou a údržbou silnic (KSÚS),

-  projektantem je Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

v červnu 2015 byla schůzka ohledně projektové dokumentace k opravě mostu:   

      . byl představen projekt na  most s vozovkou bez chodníku a lávka pro pěší,

       .  byla diskutována varianta - most se zúženou vozovkou a chodníkem, s podmínkou, že by podél chodníku bylo vyvýšené „zábradlí“ ve výši dle platných norem;  silničáři tehdy vyjadřovali pochybnost, zda by nevadila snížená propustnost provozu a památkáři řešili vhodnost zábradlí,

         .  zastupitelé obce  preferovali variantu s chodníkem,

 

- v červenci 2016  byla (vlastníkem) podána žádost o stavební povolení,

-  v březnu 2017 bylo oznámeno zahájení stavebního řízení,

Aktuálně:

Na můj dotaz u projektové kanceláře APIS s.r.o. a u KSÚS jsem se dozvěděla, že přesné termíny výstavby bohužel nelze určit. Na opravu mostu nebylo dosud vydáno stavební povolení, které je základním předpokladem zařazení mostu do seznamu realizací akcí.

Vydání stavebního povolení  brání dosud neuzavřená smlouva

o přístupu na soukromý pozemek.

*********************************************************************************************************************************

Děkuji paní starostce za ucelený přehled postupu přípravy obnovy a opravy mostu. A ve věci dosud nevyřešeného přístupu na soukromý pozemek věřím, že zvítězí zdravý rozum a snad i patriotismus, který najde rozumný kompromis mezi osobním a veřejným zájmem.

Jakmile získám další informace, budu vás neprodleně informovat.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář