Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stavební ruch v Mičíně (interview)

Vy jste chtěli vědět a já jsem se zeptal.

Marek Mikulka je jedním z jednatelů a společníků firmy ORTOSERVIS s.r.o., která se zabývá prodejem a servisem zdravotních pomůcek. Rozhodl se postavit si v Sazené dům, má zde část zázemí své firmy a k jeho aktivitám patří i záměr revitalizace prostoru bývalých kravínů v Mičíně.

***********************************************************************

Od počátku letošního roku všichni pozorně sledujeme, co se v této části obce děje a tak jsem se za nás všechny zeptal přímo pana Mikulky:

Je správná informace, že se vám po mnoha letech a velkých problémech podařilo vykoupit všechny pozemky i budovy ve zmíněném prostoru?

Nepodařilo se nám vykoupit všechny pozemky které jsou nezbytné k smysluplné realizaci naše záměru. Uprostřed této lokality se nachází pozemek o rozloze cca 6 tis. m2, který vlastní pan Vladyka. S panem Vladykou jsme však dospěli k dohodě realizovat projekt společně.

 

Jaká je časová představa vaše nebo firmy, která práce provádí, o době, za kterou bude celý prostor zrekultivován a připraven pro další budování?

Bourání staveb by mělo být dokončeno ke konci března. Následně bude probíhat třídění a drcení vybouraného materiálu a třídění komunálního odpadu, který byl do lokality v minulosti navezen. Komunálního odpadu je bohužel v místě bývalých krechtů výrazně více, než jsme očekávali. Předpokládám, že by pozemek měl být vyčištěn do konce léta a připraven pro další budování do konce tohoto roku.

 

Bude zbouráno všechno, nebo zůstane a bude přestavěna poslední budova, jejíž obvodové zdi dosud stojí?

Bude zbouráno vše co je k dnešnímu dni zbouráno. Tedy vše vyjma námi využívaného opraveného prasečáku.

 

Co se stane s materiálem, který po bourání zůstane? Myslím tím rozdrcenou suť, hromady odpadků a další materiál, který se nyní v prostoru hromadí.

Po bourání a rozdrcení v místě zůstanou hromady betonové drtě, hromady suťové drtě, železa, komunálního dopadu, hlíny a žoky s krytinou obsahující azbest. Krytina bude odvezena na skládku, která je na likvidaci těchto odpadů určená. Komunální odpad bude odvezen na skládku. Betonová drť bude použita při výstavbě budoucích komunikací. Část suťové drtě bude také použito v komunikacích a po zhutnění také při zasypání prostor po jímkách a sklepech. Velká část této drti však zbude. Tímto ji nabízím zdarma k dispozici. Mohu k této drti poskytnout certifikát včetně chemického rozboru výluhu.

 

Podle územního plánu obce je zmíněná plocha označena jako P 02 s předpokládaným využitím „Smíšené obytné venkovské.“ Mohl byste trochu podrobněji specifikovat záměr, který s touto lokalitou máte? A to jak z hlediska množství a druhů případné výstavby, tak i z hlediska počtu jednotlivých typů objektů.

V této lokalitě máme v úmyslu vystavět komunikace včetně zbudování všech rozvodných sítí a vytyčit parcely. Tyto parcely pak máme v úmyslu prodat jako stavební pro výstavbu rodinných domů. Nevylučujeme, že na některých parcelách můžeme my nebo pan Vladyka zbudovat rodinný dům za účelem jeho prodeje. Parcely, tak jak jsou v současné době navržené, mají plochu 1000 až 1500 m2.

 

Mezi obyvateli se hodně mluví, ale málo konkrétního ví o vašem slibu, že obci věnujete jeden milion korun. Mohl byste tento slib nějak blíže vysvětlit?

V rámci jednání o změně územního plánu v lokalitě P02 jsem obci nabídl příspěvek ve výši 1 mil. Kč s tím, že obci tuto částku vyplatím z prvních prodaných parcel, tedy při úspěšné realizaci projektu. Podmínil jsem to vykoupením všech pozemků a nemovitostí a i když se nám to nepodařilo, tak i pan Vladyka je s touto nabídkou seznámen a společně tento slib dodržíme.

 

Děkuji za poskytnuté informace a přeji za sebe a jistě i všechny obyvatele Sazené hodně úspěchů při realizaci vašich záměrů. Průběh prací budeme pozorně sledovat a jistě se časem znovu vrátíme s dalšími otázkami.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář