Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úvod kroniky a Sazená na počátku roku 2017

Obec Sazená vyhlásila výběrové řízení na funkci kronikáře pro rok 2017.  Neměl jsem zrovna jiný program, tak jsem se přihlásil. A ve výběrovém řízení jsem zvítězil. Radost z toho mi nekalí ani skutečnost, že jsem byl jediný uchazeč.

Jak praví tradice, na počátku psaní se má kronikář řádně představit. Takže i já učiním tradici zadost.

Jmenuji se Rudolf Votruba, je mi 76 let a naše rodina (z matčiny strany) žije v Sazené už nejméně v sedmé generaci. Já jsem se sice narodil na jednom krásném ostrově na jih odtud, ale Sazenou jsem stále navštěvoval, a jakmile byla vhodná příležitost, nastěhoval jsem se do domu, který postavil můj dědeček.

Velkou inspirací pro mne bude způsob, jakým byla psána nejstarší dochovaná obecní kronika sazenským řídícím učitelem Janem Fišerem. Za velmi podstatné považuji zachovat maximální objektivnost popisu všech událostí, zdržet se jejich osobního hodnocení a komentování.

 

Kroniku budu průběžně publikovat na těchto internetových stránkách  v samostatném oddíle „Kronika obce Sazená“ (vidíte ve sloupci vlevo).Na těchto internetových stránkách bude umožněno všem, kteří o to projeví zájem, aby se mohli k publikovaným zápisům průběžně vyjádřit, případně si "objednat", o čem se zde bude psát.  Průběžně budu publikovat i obsáhlejší informace z dění obce, které se do definitivního znění kroniky dostanou ve zkrácené podobě.

Po uzavření kalendářního roku je na zvážení vedení obce, jakým způsobem bude kronika dále uložena nebo publikována v souladu s ustanovením příslušného zákona.

***************************************************************************************************************************

A teď několik základních údajů, jaká je Sazená na počátku roku 2017:

- počet obyvatel vedených v evidenci k 1. 1. 2017 je 328 z toho 64 dětí do 15 let

                                               - pro srovnání –   1971     366

                                                                              1980      290

                                                                              1990      167

                                                                              2000      258

                                                                              2010      310


- domů s číslem popisným je v obci 150, z toho 21 nemovitostí určeno k rekreaci,

- Katastrální výměra 677,5087 ha

Druhy pozemků (výměry zaokrouhleny):

Celková výměra pozemků

678

Orná půda

530

Chmelnice

0

Vinice

0

Zahrady

7

Ovocné sady

9

Trvalé trávní porosty

4

Zemědělská půda

551

Lesní půda

64

Vodní plochy

4

Zastavěné plochy

10

Ostatní plochy

49

Koeficient ekologické stability (%)

0,15

 

 

Koeficient ekologické stability udává poměr stabilních (přírodních) k nestabilním (obdělávaným, zastavěným) ekosystémům; hodnota 0,15 znamená, že území je nadprůměrně využívané se zřetelným narušením přírodních struktur, základní ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány technickými zásahy.

 

- V katastru obce se nacházejí dva zeměpisné extrémy okresu Kladno:

- nejvýchodnější bod okresu (50°17′57″ s. š., 14°18′23″ v. d.), kterým je roh lesa u stožáru vysokého napětí na návrší Na horách, asi 1,5 km jihovýchodně od Sazené (233 m n. m.)

- nejnižší místo okresu (173 m n. m.), pole na levém břehu Bakovského potoka (ne již sám břeh), zhruba 1 km severovýchodně od Sazené (50°18′37″ s. š., 14°18′4″ v. d.)

- V obci se nachází pevností muzeum – pravděpodobně nejmenší na světě; půdorys podle katastru nemovitostí je pouhých 40 m2; možná by to zasloužilo zápis do Guinessovy knihy rekordů.

-