Jdi na obsah Jdi na menu

SAZENÁ - kde to vlastně je?

23. 8. 2008
 

       Navštěvují tyto stránky také lidé zdaleka, kteří v Sazené ani v jejím okolí nebydlí.Občas se ptají, kdeže tahle pozoruhodná vesnička vlastně leží. Především jim jsou tedy určeny následující řádky.

 
SAZENÁ
 
 
Sazená je jediná obec tohoto jména nejen v Čechách, ale pokud se dá věřit internetovým vyhledávačům, i na celém světě.
 

Obrazek

 

Svým charakterem se trochu vymyká okolním obcím, které leží převážně v rovině bez lesů. Sazená se nachází nedaleko starobylých Velvar v nehlubokém údolí Bakovského potoka a prakticky ze všech stran je částečně zalesněná.

I když je položena velmi výhodně 20 km od severního okraje Prahy, blízko dálničního výjezdu Nová Ves, nepronikly sem vlivy příměstské architektury 21. století a Sazená si zachovává venkovský charakter.

První zmínka o obci je sice až z roku 1295, ale archeologické nálezy prokazují v této oblasti prakticky nepřetržité osídlení nejméně od starší doby kamenné (až 500.000 před naším letopočtem). Střídaly se zde nejrůznější kultury – keltská, germánská, zemědělská z Předního východu a později slovanská.

 

            Původ jména obce je vysvětlován různě – například se vychází z toho, že ves několikrát vyhořela a byla plná sazí, nebo že její obyvatelé pilně sázeli stromy po okolí. Nejpravděpodobnější je ale výklad, který vychází z pravidelného, téměř geometrického dělení zdejších katastrů, což napovídá teorii kolonizace a tomu, že sem byli kdysi dávno obyvatelé „vsazeni.“
 
 
 
 
Význačné objekty
 
            Přestože Sazená patří k poměrně malým obcím, má některé pamětihodnosti, které stojí za zhlédnutí.
 

Obrazek

     Nepřehlédnutelný je především most se sochami, kterého si všimne každý, kdo obcí projede a který je často označován jako „malý Karlův most.“ Doba jeho vzniku nebyla zatím nikde doložena, ale je velmi pravděpodobné, že byl jednou z důležitých součástí pradávné tzv. Lužické cesty, která vedla z Prahy na sever.
 

Obrazek

     Zámek začal v Sazené budovat v 16. století Florián Gryspek z Gryspachu a k dokončení stavby došlo pravděpodobně v roce 1606. Budova často měnila majitele a po roce 1918 byla převedena do majetku obce. Postupně chátrala a její stav byl v roce 1945 blízko demolice. Místní občané ale objekt s velkým úsilím opravili a dnes je v něm sídlo obecního úřadu, restaurace, kulturní sál, kuchyně a jídelna dětského domova.
 
 
 

Obrazek

     K zámku náležela i panská myslivna, místně nazývaná „myslivárna.“ Ani u ní není doba vzniku jasná, ale objekt si zachoval některé renesanční prvky.
 
 Obrazek
     Nejčastěji fotografovanou budovou je bezesporu mlýn, který stál v Sazené podstatně dříve než zámek. Za Gryspeků byl přestavěn v renesančním slohu a později došlo k jeho barokizaci. Právě renesanční ostění a barokní mansardová střecha jsou jeho nejvýraznějšími slohovými prvky.
 Obrazek
 
     Nad vchodem je umístěn znak opata řádu sv. Norberta s letopočtem 1762, který sem byl instalován za panství doksanského kláštera.
 
 

 

Obrazek

 
 
     V části obce na pravém břehu Bakovského potoka stával mariánský sloup, který ale podlehl zubu času a posléze představoval jenom zchátralou trosku. Zastupitelé obce s pomocí dotace a sponzorů, a se sochařským uměním jednoho z místních obyvatel,  dokázali prosadit a realizovat obnovu tohoto krásného objektu, který s maximální věrností napodobuje původní skulpturu.
 
 

Obrazek

 
     Ve východní části katastru obce bývalo vydatné prameniště, které bylo stavebně podchyceno a vybudována studánka U Antoníčka. Dnes je objekt poněkud zanedbaný a bude si vyžadovat obnovu jak stavební, tak hydrologickou.
 

Obrazek

     Novější historii Sazené tvoří velice zajímavý atypický pevnostní objekt, který byl součástí tzv. Pražské čáry, budované před druhou světovou válkou. Objekt byl přistavěn k obecní váze namísto původní hasičské zbrojnice. Protože objekt byl uprostřed zastavěné části obce, unikl osudu jiných pevnůstek okolo, které německá armáda důsledně a důkladně likvidovala.
 

Obrazek

     Obec tuto raritu pronajala skupině nadšenců z Klubu vojenské historie, které ho pečlivě zrekonstruovala, vybavila dobovým zařízením a nyní provozuje jako malé pevnostní muzeum.
 
V Sazené je ale zachován ještě jeden podobně atypický objekt, který byl zabudován do výše zmíněného mlýna, nyní je jeho interier zabetonován, ale možná i zde dojde časem k jeho rekonstrukci.
 
 
 
 **********************************************************************
 
            Současná Sazená má dnes přes 140 obytných domů, víc než 300 obyvatel, z nichž je 68 mladších patnácti let. Není to tedy žádná vymírající vesnice, jak by si mohl neinformovaný myslet, ale naopak rodí se tu každoročně více než pět dětí a zdá se, že jich bude vbrzku ještě víc.

 

RV