Jdi na obsah Jdi na menu

Latina - 5. lekce

28. 8. 2011

 

Quod licet Jovi, non licet bovi
            Tak nevím, tohle snad zná každý. Možná nikoliv přímo latinsky, ale česky určitě. Znáte to z praxe jistě sami, že: „Co je dovoleno Jovovi (bohovi), není dovoleno volovi.“ Krásné jsou všechny zákony i řeči o rovnosti občanů, když realita je od starověku v zásadě pořád stejná - a poněkud odlišná.
 
Repetitio mater studiorum
            Kdyby se to přeložilo doslova, znělo by to asi nějak jako: „Opakování (je) matka studia“, nebo výstižněji „Opakování - matka moudrosti.“ Ve skutečnosti mi to ale připadá, že se toho chytli reklamní agenti a politici. Reklama do nás buší nějakým tvrzením, které se dlouhým vytrvalým opakováním zdá být pravdivější než pravda samotná.
            A jistý politik – prý se jmenoval Joseph Goebbels – tvrdil, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. A přestože se k němu nikdo otevřeně nehlásí, mnozí jakoby mu z úst vypadli.
 
Stultorum infinitus est numerus
            Je zajímavé, jak často a intenzivně se historie potýkala s lidskou blbostí. Výroků o tom že lidská omezenost je věčná a nekonečná je opravdu nekonečně mnoho. Také tento je ze stejného soudku a praví, že: „Hlupáků je nekonečný počet.“ Takže ani statistika založená na nejpřesnějším sčítání lidu se nemůže dopátrat přesného počtu. Je to poněkud depresivní.
 
Testis unus, testis nullus
            To je věta opravdu hodná aplikace v praktickém životě. Často se setkáváme s pojmem „tvrzení proti tvrzení“, kdy jedna ze stran sporu tvrdí něco a druhá něco zcela opačného. Ta latinská definice k tomu moudře říká: „Jeden svědek, žádný svědek.“ Ale jak v takovém případě rozhodnout, nemá-li soudce jinou možnost tvrzení si prověřit? Možná by se mohla použít definice už tady probraná (pokud by to bylo na místě) - Omnis alcoholicus Mendax. Případně si můžeme připomenout další zásadu římského práva - Facta, non verba - Činy, ne slova.
 
Ubi sementem feceris, ita mettes
            Tak tohle nejspíš znají zemědělci. Ti ostatní jen v přeneseném slova smyslu. Česky se to řekne: „Jak zaseješ, tak sklidíš.“ Ale je to asi poněkud idealistické, protože ostatní vlivy to zcela zanedbává. Jako kvalitu osiva, přípravu půdy, počasí, nepřejícné sousedy – a mnoho dalšího. Takže - vlastně to bude mít opravdu význam jen v přeneseném slova smyslu.