Jdi na obsah Jdi na menu

Rychlokurz latiny pro starší a pokročilé

11. 7. 2011

 Slovo na úvod

Latina je v obecném povědomí mrtvý jazyk, tedy jazyk, který je naprosto k ničemu. Ovšem opak je pravdou. Kdo chce být ve společnosti za vzdělance, bez latiny se neobejde ani dnes. Abych vám tuto radost umožnil bez nadměrného úsilí, k tomu jsem se pokusil stvořit následující učebnici.
            Latina vznikla někdy kolem 7. století před naším letopočtem kdesi v okolí Říma a časem se její užívání rozšířilo na celé území dnešní Itálie. A jak expandovala říše římská do Evropy, nesla s sebou i tento jazyk, zejména do svých provincií. A tak ovlivnila francouzštinu, italštinu, španělštinu, portugalštinu, rumunštinu a některé další.
            I po rozpadu západořímské říše se latina nadále užívala jako univerzální jazyk v kruzích evropských vzdělanců a církve. Toto postavení si udržela až do renesance, kdy se nad ní prosadily národní jazyky. Dále se však používala a užívá až do současnosti v odborné terminologii v lékařství, biologii, právu, filosofii, filologii, teologii, historii atd.
            Ještě v polovině minulého století byla latina povinným a neoblíbeným předmětem na klasických gymnáziích. Dokonce  i v roce 1955, kdy jsem po absolvování osmiletky nastoupil na její pokračování s názvem jedenáctiletá střední škola, mohl jsem si latinu vybrat jako jeden z nepovinných předmětů. A také jsem si ji vybral.
Stopy tohoto vlivu ještě přetrvaly a tak se chci s vámi o ně podělit. Inspirací mi byl přístup jedné z mladých spoluobyvatelek naší obce. Ta, nejsa vybavena znalostí dnes tak potřebného jazyka anglického, volila k jeho zvládnutí zcela originální přístup. Požádala příslušnou učitelku, aby jí tato naučila několik základních anglických frází – a s tím že už si vystačí.
Obávám se ale, aby nedopadla, jako zhusta dopadali uživatelé dříve tak oblíbených cizojazyčných konverzačních příruček. Podle nich člověk v případě potřeby rychle vyhledal příslušnou frázi a v kritickém okamžiku se v daleké cizině zeptal například na to, kde najde nebližší veřejný pánský záchodek. Cizokrajný domorodec ohromen vysokou kvalitou položené otázky podala kvalifikovanou odpověď. Ta bohužel tazateli nebyla k ničemu, protože konverzační příručka už neřešila, jak cizojazyčné odpovědi porozumět.
            Abyste si takovou situaci názorně představili, uvádím zmíněnou konverzaci třeba v portugalštině:
·         “Onde encontrar por favor mictório mais próximo dos homens?”
·         „Na segunda rua à esquerda é de cinqüenta metros da casa em que achar necessário.“
Nepochybně jste to pochopili, ale pro úplnost uvádím přibližný český překlad:
·         „V druhé ulici vlevo je po padesáti metrech dům, ve kterém najdete potřebné.“
 
Ale latina vám podobná úskalí s nejvyšší pravděpodobností nepřipraví. Pokud použijete jednu z dále uvedených frází, těžko vám někdo latinsky odpoví, a už vůbec nelze předpokládat, že by se pustil do konverzace. Máte tedy k dispozici celou řadu latinských citátů, od každého písmene abecedy nejmíň jeden, navíc s překladem, vysvětlením významu a případně i s komentářem.
            Tak s chutí do toho a brzy jistě budete plynule mluvit jazykem církve a vzdělanců.

 Příště tu bude pro vás 1. lekce