Jdi na obsah Jdi na menu

Sazenské katakomby - 1. Mlíčnice

5. 9. 2008
     Když se v Sazené řekne „mlíčnice“, spousta lidí to okomentuje slovy – „jo, to je ta panelka k myslivárně.“ Je to v podstatě správně, až na drobné chybičky. Především ta cesta není panelová, ale je z litého betonu. Byla vybudována za panování starosty Brunclíka a někteří sazeňáci jí nazývají také „cesta důchodců.“ Volné peníze z obecního rozpočtu se tehdy využily na vybudování zpevněné cesty namísto tehdejší prašné a na její stavbě se opravdu podíleli místní důchodci Panocha, Tichý, Titěra (ve stejné době  se také vybetonovala příjezdová cesta k zámku).
 
     Ale skutečná mlíčnice je trochu něco jiného. Na místě současných domů čp. 117, 110 a 115 stávaly ještě na počátku 20. století hospodářské budovy, patřící k sazenskému zámku. Pozemková reforma z roku 1921 rozparcelovala celkem 140 hektarů zaniklého dvora a rozparcelovány byly i stavební pozemky, na kterých postupně vznikly domky podél cesty k myslivárně.
 
     Jedním z pozůstatků bývalého dvora je právě mlíčnice. Odedávna zde existovala nevysychající studánka, pramenící pod cestou, jejíž vývěr byl ve svahu přivráceném k potoku. Prameniště bylo pečlivě obezděno a vytvářel se u něj malý rybníček s vodou, která byla vždy studená. Právě toho se využívalo ke chlazení mléka, nadojeného ve dvoře, což dalo vznik názvu mlíčnice. Dnes už nevíme, jak to přesně probíhalo, ale nejspíš byl u pramene nějaký přístřešek a konve s mlékem se dávaly k prochlazení do rybníčku. Přebytečná voda byla odváděna do potoka – mlýnského náhonu - a současný majitel po letech ještě nalezl hranaté trubky, kterými voda protékala.
 

Obrazek

     Studánka je dodnes zachována a obyvateli domu je velice ceněna.  Voda z ní je přiváděna do akumulační studny a slouží k zásobování celého dómu vodou. Přebytek je zase odváděn do malého rybníčku na okraji zahrady, kde voda vsakuje, protože mlýnský potok už zde od šedesátých let minulého století neteče.

Fotografie najdete v připojené fotogalerii.

 

RV

 

Náhledy fotografií ze složky Mlíčnice