Jdi na obsah Jdi na menu

Sazenské katakomby -2. Pivovar

25. 9. 2008
 
 
Pivovar stával v Sazené na Malé Straně zhruba v místě, kde jsou dnes domy č. p. 64, 42 a 67. Nechali ho postavit majitelé zámku, ale doba jeho vzniku není nikde zaznamenána.  Pivovar na 200 až 300 sudů měl prostorné hluboké sklepy, které jsou dodnes zachovány v dobrém stavu. Zanikl v době panství dolanských premonstrátů (někdy koncem 18. století) a na jeho místě vyrostlo několik obytných domů.
 
Starší si pamatují, že před domem č.p. 42 stávala kovárna pana Slavíka s přístřeškem, pod kterým se kovali koně, voli i krávy. Po vzniku JZD kovárna byla postupně nahrazena údržbářskou dílnou na Velké Straně a přestala pracovat. Ale pod přístřeškem byla dlouho umístěna veliká lavice, na které sedávali místní důchodci převážně ženského pohlaví. A jak to bývá – sledovali a hodnotili všechno, co bylo v jejich dohledu a doslechu. Takže proto se tomu místu  v Sazené obecně říkalo „soudná stolice.“ Později bylo toto sezení nahrazeno lavičkami proti obecní váze a dostalo modernější označení – „sazenský parlament.“
 

Byl jsem se v pivovarských sklepech podívat a musím uznat, že jsou to opravdu impozantní prostory. Dvě klenuté lodě o rozměrech 420x605 a 420x785 cm s výškou až 340 centimetrů si můžete prohlédnout v připojené fotogalerii. V současné době se do sklepa vstupuje z boku přední lodě, ale tento vchod je zřetelně dobudován dodatečně. V čelní části přední lodě je zazděný vstup o šířce 200 cm, kterým údajně vjížděly vozy přímo do sklepa, aby odtud odvážely pivo. Na opačném čele zadní lodě je až do úrovně terénu vyzděný dlouhý svislý úzký kanál, kterým se pravděpodobně do sklepa spouštěl led. Po straně této lodě je také jáma, jejíž význam není zcela jasný, ale nejspíš sloužila k jímání a vsakování vody z rozpouštějícího se ledu. Ale i dnes je ve sklepě bez ohledu na roční období stálá teplota 8 stupňů. Skalní pivaři by asi přesně věděli, zda je to ta správná teplota pro konzumaci piva.

Blízko přepážky mezi loděmi je v klenbě vidět zřetelný předěl, jako by sklep byl původně jednoloďový a postupně byl dobudováván a zvětšován až na současnou délku.

Nad přepážkou mezi oběma loděmi je zabudovaný kámen ve tvaru helmice s nápisem
 
AD
1727
DIE 293
X BIS
 
Písmena a číslice nejsou zcela zřetelná, takže přepis může být i mírně nepřesný. Písmena AD nepochybně znamenají „Anno Domini“ – tedy „Léta Páně“. Letopočet je také vcelku zřetelný, ale význam zbytku nápisu je nejasný. Pokusím se zjistit, jaký význam by to mohlo mít. Nedá se ale předpokládat, že písmena "BIS" by svědčila o tom, že sklepení bylo působištěm středověké Bezpečnostní Informační Služby v Sazené v první polovině osmnáctého století.
 
Při prohlídce a fotografování sklepů provedl Michal Pokorný také předběžnou sondáž detektorem kovů, zda ve sklepech nejsou pod podlahou nějaké předměty, které by si zasloužily bližší pátrání. Ale jak se dalo předpokládat, nejen sklepy, ale celý prostor u bývalé kovárny je doslova poset kousky železa, které se při pátrání hlasitě projevovaly ve sluchátkách detektoru.
 
 Michala to ale nijak neodradilo a tak plánuje a už domlouvá u odborníků provedení nedestrukčních přístrojových sond na několika místech Sazené, aby se prověřily pověsti o podzemních chodbách, které by se zde měly nacházet.
 
RV
 

Náhledy fotografií ze složky Pivovar