Jdi na obsah Jdi na menu

Sto let MDŽ

            MDŽ je socialistický přežitek a jako takový by měl být zrušen a nahrazen nějakým jiným svátkem. To prohlašuje například Martin Mejstřík, jeden z bývalých studentských vůdců z roku 1989. Pokud to myslí opravdu vážně, měl by si rychle doplnit mezery ve vzdělání. A také mezery ve slušném chování ve vztahu k ženám.

            První demonstrace pod hlavičkou Mezinárodního dne žen zorganizovala Klara Zetkin, německá sociální demokratka, před stovkou let v březnu 1911. V Rakousku, Dánsku, Německu a Švýcarsku se tehdy sešlo přes milion žen a mužů, kteří požadovali rovné volební právo a rovné právo na práci pro všechny. Všeobecné volební právo bylo sice v našich zemích zavedeno při volební reformě v roce 1907, ale protože v zákoně bylo použito slovo „volič“, bylo toto právo vztahováno jen na muže. Ženy tuto vymoženost získaly až v první republice o dalších 13 let později. Ovšem nemysleme si, že Československo bylo z tohoto hlediska nějakým zaostalým státem v Evropě. Například švýcarské ženy své volební právo získaly až v roce 1971.
Prvním mezinárodním ujednáním vyhlašující rovnost pohlaví jako základní lidské právo se stala úmluva Organizace spojených národů z roku 1945 ze San Francisca. A dalším krůčkem bylo i uznání principu vyhlášeného OSN v roce 1975, podle kterého nemohou být žádné sociální, ekonomické a politické problémy řešeny bez rovného zapojení žen do rozhodovacích procesů.
Dnes už tedy mají ženy v naší společnosti i mezinárodními deklaracemi stanovena rovná práva a zdánlivě není co řešit. Ale, jak říká jeden můj známý, základní společenský rozdíl mezi ženou a mužem není nyní v právech, ale v povinnostech. Žena má podle něj v našich poměrech tři základní povinnosti: udržovat pořádek v domě (bytě), vychovávat děti a nakrmit rodinu. Muž vedle toho má povinnost jedinou – zabezpečit řádné podmínky k tomu, aby žena mohla své povinnosti plnit. Musí tedy dělat v domě nepořádek, plodit děti a vyžadovat, aby byl řádně krmen.
Možná právě tato vyváženost práv a nevyváženost povinností je příčinou, proč se na mnoha místech veřejného života projevuje tak nevyvážený poměr mužů a žen. Například ve veřejné sféře - senátem počínaje a naším obecním zastupitelstvem konče.